دریافت و ارسال اسناد مناقصه ها و مزایده ها در سراسر کشور


پس از آگاهي يافتن از برگزاري يك مناقصه يا مزايده مرتبط با زمينه فعاليت خود ، يكي از نكات حائز اهميت جهت اتخاذ تصميم مناسب و انتخاب مشاركت در اين فرآيند ، با خبر شدن از ضوابط و شرايط قراردادي است كه پس از انتشار آگهي ، توسط سازمان برگزار كننده در قالب اسناد آگهي اعلام مي گردد.

این شركت در گستره فعاليت خدمات اطلاع رساني خود و در راستاي تسريع در روند كاري كاربران محترم ، با ايجاد نمايندگي هاي مستقيم در سراسر استانهاي كشور ، اين امكان را فراهم ساخته است تا متقاضيان شركت در مناقصه ها و مزايده ها بدون نياز به مراجعه حضوري در مكان شركتهاي برگزاركننده ، پس از اعلام به این مجموعه ، اسناد آگهي هاي انتخابي خود را دريافت نموده و مدارك تكميل شده و پاكات نهايي را در زمان مناسب به برگزاركنندگان آگهي ها ارجاع نمايند. 

 

نحوه ثبت سفارش ؛

متقاضيان محترم ، پس از انتخاب آگهي مناقصه يا مزايده ، با در نظر گرفتن مدت زمان خريد اسناد به دو روش مي توانند درخواست خود را جهت سفارش و دريافت اسناد به شركت اعلام نمايند ؛

1.         بصورت الكترونيك:‌ در سايت  و ايميل هاي اطلاع رساني مناقصه ها و مزايده ها ، براي هر يك از آگهي ها ، يك لينك با نام سفارش دريافت اسناد آگهي درج شده است كه كاربران مي توانند ، فرم دريافت اسناد مربوطه را روئيت كرده و پس از تائيد ، براي شركت آرياتندر بصورت الكترونيك ارسال نمايند.

2.        بصورت فكس: فرم تقاضانامه دریافت اسناد را از شرکت آریاتندر دریافت نموده و براي هر يك از آگهي هاي مناقصه  يا مزايده بصورت مجزا تكميل کرده و به شماره فكس هاي 35 25 10 88 – 50 95 10 88 – 021 ارسال نمايند.( جهت دریافت فرم تقاضانامه اسناد کلیک فرمائید .)

واحد اسناد شركت، پس از دريافت فرم تقاضانامه مربوطه ،‌ اقدامات لازم را جهت دريافت اسناد از سازمان برگزار كننده آگهي به عمل خواهد آورد و بين 12 الي 72 ساعت كاري ، مدارك دريافت شده را به متقاضي اسناد تحويل مي نمايد.

 

روند کاری ؛  

 روند دريافت و ارسال اسناد:

 1. انتخاب مناقصه يا مزايده
 2. تکمیل فرم تقاضانامه اسناد و اعلام به شرکت 
 3. برقراری ارتباط مسئول اسناد شرکت با شرکت برگزارکننده مناقصه و مزایده
 4. اعلام سفارش دریافت اسناد به نماینده شرکت در استان یا شهرستان مربوطه
 5. مراجعه نماینده شرکت به شرکت برگزارکننده و دریافت اسناد سفارش شده
 6. دریافت اسناد توسط نماینده و ارسال به شرکت 
 7. تحویل اسناد دریافت شده به شرکت سفارش دهنده اسناد

روند تحویل پاکات نهائی:

 1. تکمیل اسناد مناقصه یا مزایده
 2. تحویل اسناد تکمیل شده به شرکت 
 3. ارسال اسناد مربوطه به نماینده شرکت در استان یا شهرستان مربوطه
 4. تحویل اسناد مربوطه به شرکت برگزارکننده مناقصه یا مزایده

  تعرفه سرويس هاي دريافت و ارسال اسناد ؛

 
مسير/هزينهمسير/هزينه
80/000 تومانتهران به شهرستان و بالعکس40/000 تومانتهران به تهران
110/000 تومانمناطق ویژه90/000 تومانشهرستان به شهرستان
 

هزينه هاي فوق تا شعاع پنج كيلومتري مراكز استانها مي باشد ، در صورتي كه آدرس خريد اسناد خارج از اين محدوده باشد ، به ازاي هر يك كيلومتر ، مبلغ 300 تومان محاسبه مي گردد و نيز انجام كارهاي تحصيلداري و بانكي توسط شركت آرياتندر ، بصورت موردي به مبلغ 5000 تومان محاسبه مي شود.